Componența consiliului local

Nr. crt. Nume și prenume Apartenența politică
1. CHELARU IOAN PNL
2. IGNAT ION
PSD
3. IONASCU POMPILIU
PSD
4. ANTOHE VASILE
PNL
5. NEGHINA COSTEL
PDL
6. NEGRU CONSTANTIN
PDL
7. BIZGAN DORIN
PDL
8. POPA COSTICA
PNL
9. RADU NECULAI
PNL
10. ROBU COSTEL
PNL
11. APOSTOAE EUGEN-GICA
PDL
12. VELISCU CRISTINEL
PDL
13. STRAOANU IONEL
PP-DD

 

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.


Componenţa Consiliului Local Pufești:

 • Comisia pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, organizarea si dezvoltarea urbanistica, realizarea lucrarilor publice:
 • Comisia de probleme ecologice, protectia mediului inconjurator, agricultura, silvicultura, sanatate şi protectie sociala:
 • Comisia pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, probleme de culte, sport si agreement:

 

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.
Înapoi